Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka tee katastriüksuste aadresside muutmine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 02.05.2018 korraldus number 640
Redaktsiooni kehtivus:02.05.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

2. mai 2018 nr 640-k

Kadaka tee katastriüksuste aadresside muutmine Mustamäe linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korralduse nr 1886-k „Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Mustamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Kadaka tee 42b

Katastritunnus - 78405:502:2740

Uus aadress - Kivikülvi tn 3

1.2 Senine aadress - Kadaka tee 42f

Katastritunnus - 78405:502:0048

Uus aadress - Kivikülvi tn 7

1.3 Senine aadress - Kadaka tee 42j

Katastritunnus - 78405:502:0254

Uus aadress - Kivikülvi tn 11

1.4 Senine aadress - Kadaka tee 42d

Katastritunnus - 78405:502:2910

Uus aadress - Kivikülvi tn 4

1.5 Senine aadress - Kadaka tee 42g

Katastritunnus - 78405:502:2920

Uus aadress - Kivikülvi tn 6

1.6 Senine aadress - Kadaka tee 42h

Katastritunnus - 78405:502:2970

Uus aadress - Kivikülvi tn 8 // Tuuliku tee 7

2. Mustamäe Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressi numbrimärkide olemasolu hoonetel 1. juuniks 2018.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele ja punktis 1 nimetatud kinnisasjade omanikele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär