Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Thbilisi linna ja Tallinna linna koostööleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale
Tallinna Linnavalitsus 18.04.2018 korraldus number 589
Redaktsiooni kehtivus:18.04.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. aprill

2018 nr

589-k

Thbilisi linna ja Tallinna linna koostööleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 13 lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 79 lg 1 alusel

1. Kiita heaks juurdelisatud Thbilisi linna ja Tallinna linna koostööleppe projekt.

2. Volitada linnapea Taavi Aasa Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostööleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linnapea Taavi Aasale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa