Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maleva tn 16 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)
Tallinna Linnavalitsus 18.04.2018 korraldus number 586
Redaktsiooni kehtivus: - 19.08.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 19.08.2020 nr 892

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. aprill

2018 nr

586-k

 

 

Maleva tn 16 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Vaimse Tervise Keskuse 8. veebruari 2018 taotlusest nr 7.1-1/4

 

 

         

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallataval asutusel Käo Tugikeskus (registrikood 75019230) anda Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatavale asutusele Tallinna Vaimse Tervise Keskus (registrikood 75022462) kasutusse tasuta Maleva tn 16 hoone A-korpuse II korruse äriruumid nr 214-229 (inv pl), üldpinnaga 136,5 m² ja nr 230-243 (inv pl), üldpinnaga 126,5 m², kogupinnaga kokku 263,0 m² järgmistel tingimustel:

1.1 äriruumid antakse kasutusse 2. mail 2018;

1.2 äriruumide kasutusõigus kestab kuni Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Pelguranna tugikodu renoveerimistööde lõppemiseni;

1.3 äriruume kasutatakse sotsiaalteenuse osutamiseks;

1.4 kasutaja tasub äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud) ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt kasutatavate äriruumide suurusele;

1.5 äriruumi allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tunnistada kehtetuks:

2.1 Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2016 korraldus nr 1462-k "Maleva tn 16 äriruumide üürile andmine (EESTI ERINOORSOOTÖÖ ÜHING noOR)";

2.2 Tallinna Linnavalitsuse 18. oktoobri 2017 korraldus nr 1615-k "Maleva tn 16 äriruumide üürile andmine (EESTI ERINOORSOOTÖÖ ÜHING noOR)";

2.3 Tallinna Linnavalitsuse 13. detsembri 2017 korraldus nr 1945-k "Tallinna Linnavalitsuse 19. aprilli 2017 korralduse nr 615-k muutmine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)";

2.4 Tallinna Linnavalitsuse 19. aprilli 2017 korraldus nr 615-k "Pelguranna tn 31 hoone tasuta kasutusse andmine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)".

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Käo Tugikeskusele ja Tallinna Vaimse Tervise Keskusele.

4. Korralduse punkt 2.2 jõustub 1. maist 2018, punktid 2.3 ja 2.4 jõustuvad 5. maist 2018.

 

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär