Tallinna Linnavalitsus 04.04.2018 korraldus number 488.
Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine