Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Akadeemia tee 32-92)

Tallinna Linnavalitsus 07.03.2018 korraldus number 341

Redaktsiooni kehtivus 07.03.2018 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 27.02.2093

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.