Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2016 määruse nr 36 "Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 07.03.2018 määrus number 16 [RT IV, 13.03.2018, 14]
Jõustumine:16.03.2018
Redaktsiooni kehtivus:16.03.2018 - ... [RT IV, 13.03.2018, 14]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  7. märts 2018 nr 16

Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2016 määruse nr 36 „Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi põhimäärus“ muutmine

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 1 ja 17. novembri 2016 otsuse nr 182 „Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi ümberkorraldamine Tallinna Linnamäe Vene Lütseumiks“ p 3 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2016 määruses nr 36 „Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kool asub Tallinnas. Kooli postiaadress on Linnamäe tee 10, 13911 Tallinn. Kool tegutseb aadressidel Linnamäe tee 10 ja Läänemere tee 31.“;

2) paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Koolis toimub nii statsionaarne kui ka mittestatsionaarne õpe.“.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär