Tallinna Linnavalitsus 21.02.2018 korraldus number 252.
Tallinna Linnavalitsuse 13. septembri 2017 korralduse nr 1394-k "Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas" muutmine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine