Tallinna Linnavalitsus 21.02.2018 korraldus number 252.
Tallinna Linnavalitsuse 13. septembri 2017 korralduse nr 1394-k "Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas" muutmine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna kohanimede määramise kord Tvk m 15 29.05.2014 13.06.2014 RT IV, 10.06.2014, 19