Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Varraku tn 12, Tähesaju tee 1, Tähesaju tee 5, Tähesaju tee 7, Tähesaju tee 9, Tähesaju tee 11, Tähesaju tee 13, Tähesaju tee 15, Tähesaju tee 17 ja Tähesaju tee 23 katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 14.02.2018 korraldus number 219
Redaktsiooni kehtivus:14.02.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

14. veebruar

2018 nr

219-k

Varraku tn 12, Tähesaju tee 1, Tähesaju tee 5, Tähesaju tee 7, Tähesaju tee 9, Tähesaju tee 11, Tähesaju tee 13, Tähesaju tee 15, Tähesaju tee 17 ja Tähesaju tee 23 katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4, 5 ja § 6 p-de 2 ja 5, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg-te 1 ja 4, § 16 lg 1 p 1 ja lg 5 p-de 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. detsembri 2017 korraldusega nr 1897-k kehtestatud „Tähesaju kvartali detailplaneeringuga“ ja Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 2018 korraldusega nr 12-k „Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“ ning tulenevalt kinnistute omanike Osaühingu Viru 1, Tähesaju City OÜ ja Bassano OÜ 23. jaanuaril 2018 koostatud taotlusest

1. Määrata Lasnamäe linnaosas Varraku tn 12, Tähesaju tee 1, Tähesaju tee 5, Tähesaju tee 7, Tähesaju tee 9, Tähesaju tee 11, Tähesaju tee 13, Tähesaju tee 15, Tähesaju tee 17 ja Tähesaju tee 23 katastriüksuste ümberkruntimisel aadressid ja sihtotstarbed vastavalt Tähesaju kvartali detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1 seniste katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1 Varraku tn 12, kinnistusregistri registriosa 8469601, katastritunnus 78403:316:0045, sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.2  Tähesaju tee 1, kinnistusregistri registriosa nr 21306901, katastritunnus 78401:101:1979, sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.3 Tähesaju tee 5, kinnistusregistri registriosa nr 21306701, katastritunnus 78403:316:0063, sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.4 Tähesaju tee 7, kinnistusregistri registriosa nr 21305201, katastritunnus 78403:316:0046, sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.5 Tähesaju tee 9, kinnistusregistri registriosa nr 21305301, katastritunnus 78403:316:0047, sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%;

1.1.6 Tähesaju tee 11, kinnistusregistri registriosa nr 21306501, katastritunnus 78403:316:0061, sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%;

1.1.7 Tähesaju tee 13, kinnistusregistri registriosa nr 21306401, katastritunnus 78403:316:0059, sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%;

1.1.8 Tähesaju tee 15, kinnistusregistri registriosa nr 21305401, katastritunnus 78403:316:0048, sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%;

1.1.9 Tähesaju tee 17, kinnistusregistri registriosa nr 21305501, katastritunnus 78403:316:0049, sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%;

1.1.10 Tähesaju tee 23, kinnistusregistri registriosa nr 21305601, katastritunnus 78403:316:0051, sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%.

1.2 uute moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed:

1.2.1 Varraku tn 12, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 2a on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.2 Tähesaju tee 3, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 2b ja nr 2c on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.3 Tähesaju tee 1, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 2d on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.4 Tähesaju tee 5, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3a on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.5 Tähesaju tee 7, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3b on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.6 Tähesaju tee 9, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3c on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.7 Tähesaju tee 11, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3d on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.8 Tähesaju tee 23a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 4a on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.9 Tähesaju tee 23, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 4b on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.10 Tähesaju tee T4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr T4 on sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.11 Kuukivi tänav T3, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr T1 on sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.12 Kuukivi tänav T4, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr T2² ja nr T2³ on sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.13 Kuukivi tänav T5, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr T2° on sihtotstarve transpordimaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Maa-ameti katastri registriosakonnale, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Osaühingule Viru 1, Tähesaju City OÜ-le ja Bassano OÜ-le.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär