Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rumbi tn 7, 7a, 9 ja 14 katastriüksuste aadresside muutmine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 14.02.2018 korraldus number 216
Redaktsiooni kehtivus:14.02.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

14. veebruar 2018 nr 216-k

Rumbi tn 7, 7a, 9 ja 14 katastriüksuste aadresside muutmine Kesklinnas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p-de 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2017 korralduse nr 1671-k „Tänavanimede määramine ja leviala muutmine Kesklinnas ja Põhja Tallinnas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Kesklinnas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Rumbi tn 7

Katastritunnus - 78401:114:0093

Uus aadress - Halsi tn 6

1.2 Senine aadress - Rumbi tn 7a

Katastritunnus - 78401:114:1290

Uus aadress - Halsi tn 4

1.3 Senine aadress - Rumbi tn 9

Katastritunnus - 78401:114:0094

Uus aadress - Rumbi tn 2b

1.4 Senine aadress - Rumbi tn 14

Katastritunnus - 78401:114:0980

Uus aadress - Rumbi tn 5

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel tagada õigete aadressi numbrimärkide olemasolu hoonetel 7. märtsiks 2018.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele ja  punktis 1 nimetatud kinnisasjade omanikele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär