Tallinna Linnavalitsus 05.02.2018 korraldus number 181.
Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas Tlv k 1437 20.09.2017
2 Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamine Tvk o 172 03.11.2016
3 Tondi tn 37 // Seebi tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas Tlv k 1240 26.08.2015
4 Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas Tlv k 699 06.05.2015
5 Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded Tlv m 52 31.10.2012 05.11.2012 RT IV, 16.04.2013, 36
6 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord Tvk m 17 19.05.2011 27.05.2011 RT IV, 09.03.2013, 56
7 Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014 Tvk o 329 16.11.2006
8 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord Tlv m 34 03.05.2006 08.05.2006 RT IV, 07.08.2013, 54