Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paldiski maantee katastriüksuste aadresside muutmine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 05.02.2018 korraldus number 173
Redaktsiooni kehtivus:05.02.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. veebruar 2018 nr 173-k

Paldiski maantee katastriüksuste aadresside muutmine Haabersti linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 24. jaanuari 2018 korralduse nr 87-k „Tänavanime määramine Haabersti linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Haabersti linnaosas alljärgnevalt:

1.1 senine aadress - Paldiski mnt 203

katastritunnus - 78406:603:0520

uus aadress - Mihkli tn 1;

1.2 senine aadress - Paldiski mnt 205

katastritunnus - 78406:603:0590

uus aadress - Mihkli tn 3;

1.3 senine aadress - Paldiski mnt 207

katastritunnus - 78406:603:0620

uus aadress - Mihkli tn 5;

1.4 senine aadress - Paldiski mnt 219

katastritunnus - 78406:603:0310

uus aadress - Mihkli tn 4;

1.5 senine aadress - Paldiski mnt 217

katastritunnus - 78406:603:0870

uus aadress - Mihkli tn 6;

1.6 senine aadress - Paldiski mnt 215

katastritunnus - 78406:603:0750

uus aadress - Mihkli tn 8;

1.7 senine aadress - Paldiski mnt 213

katastritunnus - 78406:603:0530

uus aadress - Mihkli tn 10;

1.8 senine aadress - Paldiski mnt 211

katastritunnus - 78406:603:1150

uus aadress - Mihkli tn 12.

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressi numbrimärkide olemasolu hoonetel 27. veebruariks 2018.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele ja punktis 1 nimetatud kinnisasjade omanikele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär