Tallinna Linnavalitsus 24.01.2018 korraldus number 87.
Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine