Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine

Tallinna Linnavalitsus 24.01.2018 määrus number 8
jõustumine 03.02.2018

Redaktsiooni kehtivus 03.02.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  24. jaanuar 2018 nr 8

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p3 ja § 56 lg 2 alusel.

§ 1.  Järgmistes Tallinna Linnavalitsuse määrustes asendatakse sõna „halduskogu“ või „linnaosa halduskogu“ sõnaga „linnaosakogu“ vastavas käändes:

1) 12. juuni 2013 määruse nr 105 „Koolieelse munitsipaallasteasutuse ja -üldhariduskooli arengukava kinnitamise kord“ §-s 2;

2) 16. veebruari 2011 määruse nr 8 „Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord“ § 4 lõikes 2 ja 3;

3) 15. oktoobri 2008 määruse nr 77 „Nõmme Muusikakooli põhimäärus“ § 21 lõike 2 punktis 1;

4) 15. oktoobri 2008 määruse nr 76 „Tallinna Kunstikooli põhimäärus“ § 21 lõike 2 punktis 1;

5) 15. oktoobri 2008 määruse nr 74 „Mustamäe Laste Loomingu Maja põhimäärus“ § 21 lõike 2 punktis 1;

6) 15. oktoobri 2008 määruse nr 73 „Tallinna Nõmme Noortemaja põhimäärus“ § 21 lõike 2 punktis 1;

7) 15. oktoobri 2008 määruse nr 72 „Tallinna Kopli Noortemaja põhimäärus“ § 21 lõike 2 punktis 1;

8) 15. oktoobri 2008 määruse nr 71 „Lasnamäe Muusikakooli põhimäärus“ § 21 lõike 2 punktis 1;

9) 15. oktoobri 2008 määruse nr 70 „Tallinna Muusikakooli põhimäärus“ § 21 lõike 2 punktis 1;

10) 15. oktoobri 2008 määruse nr 69 „Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimäärus“ § 21 lõike 2 punktis 1;

11) 7. mai 2003 määruse nr 39 „Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine“ Lisa 2 punktis 5 ja punkti 7 teises lauses.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 1999 määrus nr 39 „Pitsatite valmistamise, kasutamise, hoidmise ning hävitamise eeskirja kinnitamine“.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär