Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine
Tallinna Linnavalitsus 24.01.2018 määrus number 8 [RT IV, 31.01.2018, 1]
Jõustumine:03.02.2018
Redaktsiooni kehtivus:03.02.2018 - ... [RT IV, 31.01.2018, 1]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  24. jaanuar 2018 nr 8

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p3 ja § 56 lg 2 alusel.

§ 1.  Järgmistes Tallinna Linnavalitsuse määrustes asendatakse sõna „halduskogu“ või „linnaosa halduskogu“ sõnaga „linnaosakogu“ vastavas käändes:

1) 12. juuni 2013 määruse nr 105 „Koolieelse munitsipaallasteasutuse ja -üldhariduskooli arengukava kinnitamise kord“ §-s 2;

2) 16. veebruari 2011 määruse nr 8 „Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord“ § 4 lõikes 2 ja 3;

3) 15. oktoobri 2008 määruse nr 77 „Nõmme Muusikakooli põhimäärus“ § 21 lõike 2 punktis 1;

4) 15. oktoobri 2008 määruse nr 76 „Tallinna Kunstikooli põhimäärus“ § 21 lõike 2 punktis 1;

5) 15. oktoobri 2008 määruse nr 74 „Mustamäe Laste Loomingu Maja põhimäärus“ § 21 lõike 2 punktis 1;

6) 15. oktoobri 2008 määruse nr 73 „Tallinna Nõmme Noortemaja põhimäärus“ § 21 lõike 2 punktis 1;

7) 15. oktoobri 2008 määruse nr 72 „Tallinna Kopli Noortemaja põhimäärus“ § 21 lõike 2 punktis 1;

8) 15. oktoobri 2008 määruse nr 71 „Lasnamäe Muusikakooli põhimäärus“ § 21 lõike 2 punktis 1;

9) 15. oktoobri 2008 määruse nr 70 „Tallinna Muusikakooli põhimäärus“ § 21 lõike 2 punktis 1;

10) 15. oktoobri 2008 määruse nr 69 „Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimäärus“ § 21 lõike 2 punktis 1;

11) 7. mai 2003 määruse nr 39 „Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine“ Lisa 2 punktis 5 ja punkti 7 teises lauses.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 1999 määrus nr 39 „Pitsatite valmistamise, kasutamise, hoidmise ning hävitamise eeskirja kinnitamine“.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär