Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linna eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 17.01.2018 korraldus number 58
Redaktsiooni kehtivus: - 17.06.2020

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 17.06.2020 nr 745
REDAKTSIOON:
Tlv k 19.06.2019 nr 855
 
 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. jaanuar

2018 nr

58-k

 

 

Linna eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 kinnitatud „Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra” p-ga 13 ja Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra” punktidega 4 ja  7

 

 

         

1. Kinnitada linna eluasemekomisjoni koosseis alljärgnevalt:

esimees            Eha Võrk                    Tallinna abilinnapea

liikmed            (Kehtetu - Tõnis Mölder, Tallinna abilinnapea - Tlv k 19.06.2019 nr 855)

                        Oleg Siljanov              Haabersti linnaosa vanema asetäitja

                        Jüri Lump                   Tallinna Kesklinna vanema asetäitja

                        Jaanus Riibe              Kristiine linnaosa vanem

                        (Kehtetu - Maria Jufereva, Lasnamäe linnaosa vanem - Tlv k 19.06.2019 nr 855)

                        Lauri Laats                 Mustamäe linnaosa vanem

                        Grete Šillis                  Nõmme linnaosa vanem

                        (Kehtetu - Alina Tubli, Pirita linnaosa vanem - Tlv k 19.06.2019 nr 855)

                        (Kehtetu - Raivo Tammus, Põhja-Tallinna vanema asetäitja - Tlv k 19.06.2019 nr 855)

                        Betina Beškina            Tallinna abilinnapea
                        (Tlv k 19.06.2019 nr 855)

                        Andres Vään                Lasnamäe linnaosa vanem
                        (Tlv k 19.06.2019 nr 855)

                        Tõnis Liinat                  Pirita linnaosa vanem
                        (Tlv k 19.06.2019 nr 855)

                        Peeter Järvelaid           Põhja-Tallinna vanem
                        (Tlv k 19.06.2019 nr 855)

2. Kutsuda komisjoni töös liikmetena osalema:

Deniss Presnetsov       Tallinna Linnavolikogu linnavarakomisjoni liige

Merike Martinson       Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees

Rostislav Troškov       Tallinna Linnavolikogu korra- ja tarbijakaitsekomisjoni esimees

Urmi Reinde               Eesti Üürnike Liidu tegevjuht

Rein Bankier               Eesti Omanike Keskliidu esindaja

 

3. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 8. jaanuari 2014 korraldus nr 16-k „Linna eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine”.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär