Tallinna Linnavalitsus 10.01.2018 korraldus number 12.
Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine