Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2018. aastal
Tallinna Linnavalitsus 10.01.2018 määrus number 2 [RT IV, 12.01.2018, 26]
Jõustumine:15.01.2018
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2018
Rakendamise kuupäev:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivus:15.01.2018 - 31.12.2018 [RT IV, 12.01.2018, 26]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  10. jaanuar 2018 nr 2

Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2018. aastal

Määrus kehtestatakse erakooliseaduse § 22 lg 11 ja Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 20 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ § 4 lg 1 alusel.

§ 1.  Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus

Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus on ühe lapse kohta 2018. aastal 166 eurot kuus.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär