Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2017 korraldus number 2020
Redaktsiooni kehtivus:27.03.2019 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 27.03.2019 nr 449
Tlv k 30.01.2019 nr 149
Tlv k 16.01.2019 nr 71
Tlv k 12.09.2018 nr 1296
Tlv k 29.08.2018 nr 1220
Tlv k 02.05.2018 nr 661
Tlv k 31.01.2018 nr 152

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. detsember

2017 nr

2020-k

 

 

Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 9 lg 1 p 2 alusel

 

 

         

1. Moodustada Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

2. Kinnitada Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:

2.1 (Kehtetu - esimees: Jaanus Mutli, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhataja, Tlv k 29.08.2018 nr 1220)

2.11  esimees: Jaanus Vahesalu, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhataja;
(Tlv k 29.08.2018 nr 1220)

2.12 aseesimees: Toomas Türk, ettevõtluse arendamise osakonna innovatsiooni juhtivspetsialist.
(Tlv k 16.01.2019 nr 71)

2.2 liikmed:

2.2.1 Evelin Tsirk, Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna juhataja;

2.2.2 Andres Koldre, Tallinna Linnavolikogu liige;

2.2.3 (Kehtetu - Kätlin Viksne, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna turundusbüroo peaspetsialist, Tlv k 29.08.2018 nr 1220)

2.2.4 Krista Kink, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna ettevõtja infopunkti juhtivspetsialist;
2.2.5 Tiit Terik, Tallinna Linnavolikogu liige.
(Tlv k 31.01.2018 nr 152)

2.3 (Kehtetu - sekretär: Jaanus Vahesalu, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna välisprojektide juhtivspetsialist, Tlv k 29.08.2018 nr 1220)

2.4 sekretär: Kätlin Viksne, Tallinna Ettevõtlusameti turundusbüroo peaspetsialist;
(Tlv k 29.08.2018 nr 1220)

3. Moodustada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

4. Kinnitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:

4.1 esimees: Tõnis Mölder, Tallinna Linnavalitsuse liige, abilinnapea;

4.2 aseesimees: Uku Torjus, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhataja;

4.3 liikmed:

4.3.1 (Kehtetu - Elmar-Johannes Truu, Tallinna Linnavolikogu liige - Tlv k 31.01.2018 nr 152)

4.3.2 Tarmo Kurves, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist;

4.3.3 Ene Tomberg, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist;

4.3.4 Marina Runno, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist;

4.3.5 Andrus Toompuu, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist;

4.3.6 (Kehtetu - Aare Raudsepp, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist - Tlv k 31.01.2018 nr 152)

4.3.7 Irina Kallasmaa, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti arendus- ja haldusosakonna eelarvesektori analüütik;

4.3.8 Jüri Ennet, Tallinna Linnavolikogu liige;
(Tlv k 31.01.2018 nr 152)

4.3.9 Liis Klaar, Tallinna Linnavolikogu liige;

(Tlv k 31.01.2018 nr 152)

4.3.10 Maarja Seppel, Tallinna Sotsiaal-  ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist.

(Tlv k 31.01.2018 nr 152)

4.4 sekretär: Astrid Kase, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist.

5. Moodustada Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

6. Kinnitada Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:

6.1 esimees: Priit Pärtelpoeg, Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja;

6.2 aseesimees: Tõnis Mölder, Tallinna Linnavalitsuse liige, abilinnapea;

6.3 liikmed:

6.3.1 Tiit Mäger, Tallinna Linnavaraameti õigusosakonna juhataja;

6.3.2 Irina Tihhomirova, Tallinna Linnavaraameti kinnisvaratoimingute osakonna peaspetsialist;
(Tlv k 30.01.2019 nr 149)

6.3.3 Svetlana Baltina, Tallinna Linnavolikogu liige;

6.3.4 Kersti Kracht, Tallinna Linnavolikogu liige;

6.3.5 (Kehtetu - sekretär: Mari Ermann, Tallinna Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse osakonna analüütik - Tlv k 30.01.2019 nr 149)

6.3.6 sekretär: Ene Kull, Tallinna Linnavaraameti elamuosakonna peaspetsialist,
(Tlv k 30.01.2019 nr 149)

7. Kutsuda Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni töös liikmena osalema Pille Arjakas, Tallinna Energiaagentuuri juhataja.
(Tlv k 16.01.2019 nr 71)

8. Moodustada Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

9. Kinnitada Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon koosseis järgmiselt:

9.1 esimees: Elena Sapp, Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja;

9.2 aseesimees: Gennadi Gramberg, Tallinna Keskkonnaameti keskkonnaprojektide ja -hariduse osakonna juhataja;

9.3 liikmed:

9.3.1 Aleksandr Taraskin, Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna peaspetsialist;
(Tlv k 27.03.2019 nr 449)

9.3.2 Elmar-Johannes Truu, Tallinna Linnavolikogu liige;

9.3.3 Kristel Kivijärv, Tallinna Keskkonnaameti jurist;

9.3.4 (Kehtetu - Reet Vaiksalu, Tallinna Keskkonnaameti keskkonnaprojektide ja -hariduse osakonna keskkonnahariduse juhtivspetsialist - Tlv k 30.01.2019 nr 149)

9.3.5 (Kehtetu - Triinu Maandi, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna peaspetsialist - Tlv k 27.03.2019 nr 449);

9.3.6 Merike Salu, Tallinna Keskkonnaameti haljastuse osakonna linnaaednik;

9.3.7 Aleksandr Zdankevitš, Tallinna Linnavolikogu liige;

(Tlv k 31.01.2018 nr 152)
9.3.8 Hellika Landsmann, Tallinna Keskkonnaameti heakorra sektori peaspetsialist;
(Tlv k 27.03.2019 nr 449)
9.3.9 Mairi Enok, Tallinna Keskkonnaameti keskkonnaprojektide ja -hariduse osakonna keskkonnahariduse juhtivspetsialist.
(Tlv k 27.03.2019 nr 449)

9.4 (Kehtetu - sekretär: Monika Jasson, Tallinna Keskkonnameti keskkonnaprojektide ja -hariduse osakonna projektijuht - Tlv k 27.03.2019 nr 449).
9.5 sekretär: Martin-Erich Torjus, Tallinna Keskkonnaameti keskkonnaprojektide ja -hariduse osakonna projektijuht.
(Tlv k 27.03.2019 nr 449)

10. Moodustada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjon.

11. Kinnitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjoni koosseis järgmiselt:

11.1 esimees: Marko Ool, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna juhataja;

11.2 aseesimees: Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem;

11.3 liikmed:

11.3.1 Irina Antonjuk, Tallinna Linnavolikogu liige;

11.3.2 Sergei Ptšjolkin, Tallinna Linnavolikogu liige;

11.3.3 (Kehtetu - Ilona-Evelyn Rannala, Tallinna Spordi-ja Noorsooameti noorsootöö osakonna juhtivspetsialist - Tlv k 02.05.2018 nr 661)

11.3.4 Marili Otstak, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna vanemspetsialist;

11.4 sekretär: Tiiu Kadak, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna peaspetsialist.

12. (Kehtetu - Kutsuda Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjoni töös liikmena osalema Helena Lattik, Tallinna linna noortevolikogu esindaja - Tlv k 16.01.2019 nr 71)

121. Kutsuda Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjon töös liikmena osalema Marleen Rootamm, Tallinna linna noortevolikogu esindaja.
(Tlv k 16.01.2019 nr 71)

13. Moodustada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjon.

14. Kinnitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjoni koosseis järgmiselt:

14.1 esimees: Kaili Kukumägi, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiosakonna juhataja;

14.2 aseesimees: Jüri Dorbek, Tallinna Spordihalli direktor;

14.3 liikmed:

14.3.1 Õnne Pillak, Tallinna Linnavolikogu liige;

14.3.2  Sergei Ptšjolkin, Tallinna Linnavolikogu liige;

14.4 sekretär: Regina Aava, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiosakonna vanemspetsialist.

15. Kutsuda Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjoni töös liikmena osalema:

15.1 (Kehtetu - Peeter Tishler, Tallinna Spordiliidu esimees - Tlv k 30.01.2019 nr 149)

15.2 Kristina Šmigun-Vähi, kahekordne olümpiavõitja;

15.3 Marko Kaljuveer, Eesti Meedia peaprodutsent;

15.4 (Kehtetu - Tõnu Seil, spordivaldkonna spetsialist - Tlv k 30.01.2019 nr 149)

15.5 Marek Kaleta, Tallinna Spordiliidu esindaja;
(Tlv k 30.01.2019 nr 149)

15.6 Margus Klaan, Kultuuriministeeriumi nõunik.
(Tlv k 30.01.2019 nr 149)

16. Moodustada Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

17. Kinnitada Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:

17.1 esimees: Deniss Presnetsov, Tallinna Linnavolikogu liige;

17.2 aseesimees: Andres Vakra, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist.

17.3 liikmed:

17.3.1 Viivi Lokk, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist;

17.3.2 Rainer Rannala, Tallinna Haridusameti üldosakonna juhataja;

17.3.3 Tiina Pall, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktor;

17.3.4  (Kehtetu - Toomas-Vahur Lihtmaa, Tallinna Kunstikooli direktor - Tlv k 16.01.2019 nr 71)

17.3.5 (Kehtetu - Nele Matsutsa, Tallinna Haridusameti eelarve osakonna juhataja - Tlv k 12.09.2018 nr 1296)

17.3.6 Irina Antonjuk, Tallinna Linnavolikogu liige;

17.3.7 (Kehtetu - Annela Ojaste, Tallinna Linnavolikogu liige - Tlv k 16.01.2019 nr 71)

17.3.8 (Kehtetu - Sigrit Lilleste, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist - Tlv k 12.09.2018 nr 1296)

17.3.9 Madis Annus, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist;
(Tlv k 12.09.2018 nr 1296)

17.3.10 Mari-Liis Luks, Tallinna Haridusameti eelarve osakonna eelarve peaspetsialist;
(Tlv k 12.09.2018 nr 1296)

17.3.11 Maris Sild, Tallinna Linnavolikogu liige;
(Tlv k 16.01.2019 nr 71)

17.3.12 Erika Jefimova, Lasnamäe Muusikakooli direktor.
(Tlv k 16.01.2019 nr 71)

17.4 sekretär: Merike Kivimäe, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist.

18. Moodustada Tallinna Kultuuriameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

19. Kinnitada Tallinna Kultuuriameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:

19.1 esimees: Lennart Sundja, Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna juhataja;

19.2 liikmed:

19.2.1 Ruslana Veber, Tallinna Linnavolikogu liige;

19.2.2 Eduard Toman, Tallinna Linnavolikogu liige;

19.2.3 (Kehtetu - Tõnno Piigli, Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna peaspetsialist - Tlv k 02.05.2018 nr 661)

19.2.4 Kristel Pedak, Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna peaspetsialist;
19.2.5 Kristjan Saar, Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna peaspetsialist;
(Tlv k 02.05.2018 nr 661)

19.3 (Kehtetu - sekretär: Maria Jefimova, Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna vanemspetsialist, Tlv k 29.08.2018 nr 1220)

19.4 sekretär: Liina Baranova, Tallinna Kultuuriameti spetsialist.
(Tlv k 29.08.2018 nr 1220)

20. Moodustada Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjon.

21. Kinnitada Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni koosseis järgmiselt:

21.1 esimees: Vadim Belobrovtsev, Tallinna Linnavalitsuse liige, Tallinna abilinnapea;

21.2 aseesimees: Kaarel-Mati Halla, Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo koordinatsioonijuht;

21.3 liikmed:

21.3.1 Ain Saarna, Tallinna Linnakantselei linna avalike suhete direktor;

21.3.2 Juhan Paadam, Tallinna Linnakantselei linnapea büroo nõunik;

21.3.3 Inga Müür, Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalituse juhtivspetsialist;

21.3.4 Meelis Kond, Tallinna 21. Kooli direktor;

21.3.5 Leena Saag, Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi direktor;

21.4 sekretär: Margus Vaus, Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo peaspetsialist.

22. Kutsuda Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni töös liikmena osalema:

22.1 Leivi Šer, ajakirjanik;

22.2 Valeria Mihhailova, Mittetulundusühingu Etnoweb juhatuse liige.

23. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldus nr 1078-k „Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“.

24. Korraldus teha teatavaks punktides 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22 nimetatud isikutele.

25. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär