Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2017 korraldus number 2020
Redaktsiooni kehtivus:29.01.2020 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 29.01.2020 nr 121
Tlv k 28.08.2019 nr 1069
Tlv k 19.06.2019 nr 886
Tlv k 27.03.2019 nr 449
Tlv k 30.01.2019 nr 149
Tlv k 16.01.2019 nr 71
Tlv k 12.09.2018 nr 1296
Tlv k 29.08.2018 nr 1220
Tlv k 02.05.2018 nr 661
Tlv k 31.01.2018 nr 152

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. detsember

2017 nr

2020-k

 

 

Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 9 lg 1 p 2 alusel

 

 

         

1. Moodustada Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

2. (Kehtetu - Tlv k 29.01.2020 nr 121)

3. Moodustada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

4. (Kehtetu - Tlv k 29.01.2020 nr 121)

5. Moodustada Tallinna Linnavaraameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

6. (Kehtetu - Tlv k 29.01.2020 nr 121)

7. (Kehtetu - Tlv k 29.01.2020 nr 121)

8. Moodustada Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

9. (Kehtetu - Tlv k 29.01.2020 nr 121)

10. Moodustada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjon.

11. (Kehtetu - Tlv k 29.01.2020 nr 121)

12. (Kehtetu - Tlv k 29.01.2020 nr 121)

121. (Kehtetu - Tlv k 29.01.2020 nr 121)

13. Moodustada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiprojektide komisjon.

14. (Kehtetu - Tlv k 29.01.2020 nr 121)

15. (Kehtetu - Tlv k 29.01.2020 nr 121)

16. Moodustada Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

17. (Kehtetu - Tlv k 29.01.2020 nr 121)

18. Moodustada Tallinna Kultuuriameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon.

19. (Kehtetu - Tlv k 29.01.2020 nr 121)

20. Moodustada Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjon.

21. (Kehtetu - Tlv k 29.01.2020 nr 121)

22. (Kehtetu - Tlv k 29.01.2020 nr 121)

23. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldus nr 1078-k „Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“.

24. Korraldus teha teatavaks punktides 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22 nimetatud isikutele.

25. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär