Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Risti tänava katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2017 korraldus number 1982
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. detsember 2017 nr 1982-k

Risti tänava katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 29. novembri 2017 korralduse nr 1842-k „Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Nõmme linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

1.1 senine aadress - Risti tn 4

katastritunnus - 78404:402:0081

uus aadress - Uueristi tn 1;

1.2 senine aadress - Risti tn 2

katastritunnus - 78404:402:5300

uus aadress - Uueristi tn 5;

1.3 senine aadress - Risti tn 2a

katastritunnus - 78404:402:5200

uus aadress - Uueristi tn 7;

1.4 senine aadress - Risti tn 2b

katastritunnus - 78404:402:5190

uus aadress - Uueristi tn 9;

1.5 senine aadress - Risti tn 2c

katastritunnus - 78404:402:4450

uus aadress - Uueristi tn 11;

1.6 senine aadress - Risti tn 2f

katastritunnus - 78404:402:4190

uus aadress - Uueristi tn 13;

1.7 senine aadress - Risti tn 1

katastritunnus - 78404:402:1760

uus aadress - Uueristi tn 4;

1.8 senine aadress - Risti tn 2d

katastritunnus - 78404:402:4870

uus aadress - Uueristi tn 8;

1.9 senine aadress - Risti tn 2g

katastritunnus - 78401:101:1183

uus aadress - Uueristi tn 10;

1.10 senine aadress - Risti tn 2e

katastritunnus - 78404:402:3890

uus aadress - Uueristi tn 12.

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressi numbrimärkide olemasolu hoonetel 8. jaanuariks 2018.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele ja punktis 1 nimetatud kinnisasjade omanikele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär