Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud
Tallinna Linnavalitsus 13.12.2017 korraldus number 1916
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivus:15.11.2018 - 01.01.2019

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 28.11.2018 nr 1694, jõustumine 01.01.2019

REDAKTSIOON:
Tlv k 07.11.2018 nr 1622, jõustumine 15.11.2018
Tlv k 26.09.2018 nr 1348, jõustumine 01.11.2018
Tlv k 26.09.2018 nr 1348, jõustumine 01.10.2018
Tlv k 27.06.2018 nr 1065, jõustumine 01.10.2018
Tlv k 27.06.2018 nr 990, jõustumine 01.08.2018
Tlv k 04.04.2018 nr 482, jõustumine 01.08.2018
Tlv k 20.06.2018 nr 945, jõustumine 01.07.2018
Tlv k 30.05.2018 nr 781, jõustumine 01.06.2018
Tlv k 25.04.2018 nr 598, jõustumine 01.05.2018
Tlv k 04.04.2018 nr 482, jõustumine 09.04.2018
Tlv k 21.03.2018 nr 438, jõustumine 02.04.2018
Tlv k 12.03.2018 nr 351, jõustumine 19.03.2018
Tlv k 14.02.2018 nr 204, jõustumine 01.03.2018
Tlv k 14.02.2018 nr 203, jõustumine 01.03.2018

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. detsember

2017 nr

1916-k

 

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg 4 ja lisa alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 7. detsembri 2017 otsuse nr 168 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2018” lisaga 1

 

 

         

1. Kinnitada Tallinna linna ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud alates 1. jaanuarist 2018 vastavalt lisale.

2. Tunnistada 1. jaanuarist 2018 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korraldus nr 1890-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus ametiasutustele (v.a linnavolikogu kantselei) teatavaks.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa - Tlv k 07.11.2018 nr 1622, jõustumine 15.11.2018