Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1912
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1912-k

Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 9 lg 1 p 2 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korralduse nr 1078-k „Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“ punktiga 17 kinnitatud Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse  toetuse taotluste läbivaatamise  komisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata punktiga 17.1 kinnitatud Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse  toetuse taotluste läbivaatamise  komisjoni koosseisust välja Kaie Kõrb ja kinnitada komisjoni esimeheks Deniss Presnetsov, Tallinna Linnavolikogu liige;

1.2 arvata punktiga 17.3.7 kinnitatud Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse  toetuse taotluste läbivaatamise  komisjoni koosseisust välja Kaja Laanmäe;

1.3 arvata punktiga 17.3.10 kinnitatud Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse  toetuse taotluste läbivaatamise  komisjoni koosseisust välja Niina Sõtnik;

1.4 arvata punktiga 17.3.12 kinnitatud Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse  toetuse taotluste läbivaatamise  komisjoni koosseisust välja Anne Nurmik;

1.5 kinnitada punktiga 17.3.13 Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni liikmeks Irina Antonjuk, Tallinna Linnavolikogu liige;

1.6 kinnitada punktiga 17.3.14 Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni liikmeks Annela Ojaste, Tallinna Linnavolikogu liige;

1.7 kinnitada punktiga 17.3.14 Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni liikmeks Sigrit Lilleste, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist;

1.8 asendada punktis 17.4 Merike Kivimäe ametinimetus „Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse koolivälise töö osakonna peaspetsialist“ ametinimetusega „Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile ning punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes