Tallinna Linnavalitsus 29.11.2017 korraldus number 1842.
Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine