Tallinna Linnavalitsus 29.11.2017 korraldus number 1841.
Tänavanime muutmine Nõmme linnaosas

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine