Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kreegi tn 21, 21a, 21b, 21c, 23, 25 ja 27 katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 22.11.2017 korraldus number 1783
Redaktsiooni kehtivus:22.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. november 2017 nr 1783-k

Kreegi tn 21, 21a, 21b, 21c, 23, 25 ja 27 katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 25. oktoobri 2017 korralduse nr 1637-k „Tänavanime määramine Nõmme linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Kreegi tn 21

Katastritunnus - 78404:405:1100

Uus aadress - Kreegi tn 18

1.2 Senine aadress - Kreegi tn 21a

Katastritunnus - 78404:405:1120

Uus aadress - Kreegi põik 1

1.3 Senine aadress - Kreegi tn 21b

Katastritunnus - 78404:405:2530

Uus aadress - Kreegi tn 14

1.4 Senine aadress - Kreegi tn 21c

Katastritunnus - 78404:405:0690

Uus aadress - Kreegi põik 4

1.5 Senine aadress - Kreegi tn 23

Katastritunnus - 78404:405:0079

Uus aadress - Kreegi põik 3

1.6 Senine aadress - Kreegi tn 25

Katastritunnus - 78404:405:0069

Uus aadress - Kreegi põik 5

1.7 Senine aadress - Kreegi tn 27

Katastritunnus - 78404:401:0153

Uus aadress - Kreegi põik 7

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressi numbrimärkide olemasolu hoonetel 1. detsembriks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, U. Männile, P. Londole, A. Roastole, K. Vosmanile, L. Vosmanile,  R. Priisalule ja H. Virkusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär