Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

Tallinna Linnavalitsus 22.11.2017 korraldus number 1780

Redaktsiooni kehtivus 22.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. november

2017 nr

1780-k

Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord“ § 1 lg 3 p 3, § 2 lg 2 p 3, § 5 lg-te 2 ja 3 alusel ning vastavalt Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni seisukohale ja Tallinna Transpordiameti ettepanekutele

1. Määrata ühissõidukipeatustele järgmised nimed:

1.1 Kopli tänaval Salme ja Graniidi tänavate vahelisel alal paikneva ühissõidukipeatuse (kood 10803-1, 10804-1) nimeks Salme (lisa 1);

1.2 Kotermaa tänaval Astangu tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse (kood 02001-1, 02002-1) nimeks Kotermaa (lisa 2);

1.3 Astangu tänaval perspektiivse Jalami tänava läheduses paikneva ühissõidukipeatuse (kood 01905-1, 01906-1) nimeks Jalami (lisa 3);

1.4 Kadaka teel Rehe põik ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse (kood 03608-1, 03609-1) nimeks Rehe (lisa 4);

1.5 Pärnu maanteel Pääsküla jõe läheduses paikneva ühissõidukipeatuse (kood 04505-1) nimeks Sillaotsa (lisa 5).

2. Muuta ühissõidukipeatuste senine nimi ja määrata uus nimi järgmiselt:

2.1 A. H. Tammsaare teel paikneva ühissõidukipeatuse (kood 02109-1) senine nimi A. H. Tammsaare tee asendada nimega Mustamäe tee;

2.2 Gonsiori tänaval paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Kunstiakadeemia (kood 12220-1, 12220-2, 12220-3, 12305-1, 12305-2, 12305-3) asendada nimega Kivisilla.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad