Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 22.11.2017 korraldus number 1780
Redaktsiooni kehtivus:22.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. november

2017 nr

1780-k

Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord“ § 1 lg 3 p 3, § 2 lg 2 p 3, § 5 lg-te 2 ja 3 alusel ning vastavalt Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni seisukohale ja Tallinna Transpordiameti ettepanekutele

1. Määrata ühissõidukipeatustele järgmised nimed:

1.1 Kopli tänaval Salme ja Graniidi tänavate vahelisel alal paikneva ühissõidukipeatuse (kood 10803-1, 10804-1) nimeks Salme (lisa 1);

1.2 Kotermaa tänaval Astangu tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse (kood 02001-1, 02002-1) nimeks Kotermaa (lisa 2);

1.3 Astangu tänaval perspektiivse Jalami tänava läheduses paikneva ühissõidukipeatuse (kood 01905-1, 01906-1) nimeks Jalami (lisa 3);

1.4 Kadaka teel Rehe põik ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse (kood 03608-1, 03609-1) nimeks Rehe (lisa 4);

1.5 Pärnu maanteel Pääsküla jõe läheduses paikneva ühissõidukipeatuse (kood 04505-1) nimeks Sillaotsa (lisa 5).

2. Muuta ühissõidukipeatuste senine nimi ja määrata uus nimi järgmiselt:

2.1 A. H. Tammsaare teel paikneva ühissõidukipeatuse (kood 02109-1) senine nimi A. H. Tammsaare tee asendada nimega Mustamäe tee;

2.2 Gonsiori tänaval paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Kunstiakadeemia (kood 12220-1, 12220-2, 12220-3, 12305-1, 12305-2, 12305-3) asendada nimega Kivisilla.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad