Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus
Tallinna Linnavalitsus 10.11.2017 korraldus number 1737
Redaktsiooni kehtivus:10.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. november

2017 nr

1737-k

Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-ga 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisas 1 „Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ alates 10. novembrist 2017 muudatused ja kehtestada linnavalitsuse liikmete büroode koosseis alljärgnevalt:

Struktuuriüksus ja
teenistuskoha nimetus

Koormus

Ameti- või töökoht

Põhipalga miinimum-
määr

Põhipalga maksimum-
määr

Linnavalitsuse liikmete bürood

 

 

 

 

Büroode juht

1,00

töökoht

1 200

3 000

Linnapea büroo

 

 

 

 

Abi

1,00

töökoht

900

2 100

Nõunik

1,00

töökoht

1 100

3 000

Nõunik

1,00

töökoht

1 100

3 000

Nõunik

1,00

töökoht

1 100

3 000

Nõunik

1,00

töökoht

1 100

3 000

Linnavalitsuse nõunik

1,00

töökoht

1 100

3 000

Linnavalitsuse nõunik

1,00

töökoht

1 100

3 000

Referent

0,50

töökoht

900

2 100

Konsultant

1,00

töökoht

1 200

2 300

Autojuht

1,00

töökoht

400

1 100

Abilinnapea büroo

 

 

 

 

Abi

1,00

töökoht

900

2 100

Nõunik

1,00

töökoht

1 100

3 000

Referent

1,00

töökoht

900

2 100

Abilinnapea büroo

 

 

 

 

Abi

1,00

töökoht

900

2 100

Nõunik

1,00

töökoht

1 100

3 000

Nõunik

1,00

töökoht

1 100

3 000

Konsultant

1,00

töökoht

1 200

2 300

Abilinnapea büroo

 

 

 

 

Abi

1,00

töökoht

900

2 100

Nõunik

1,00

töökoht

1 100

3 000

Referent

1,00

töökoht

900

2 100

Abilinnapea büroo

 

 

 

 

Abi

1,00

töökoht

900

2 100

Nõunik

1,00

töökoht

1 100

3 000

Referent

1,00

töökoht

900

2 100

Abilinnapea büroo

 

 

 

 

Abi

1,00

töökoht

900

2 100

Nõunik

1,00

töökoht

1 100

3 000

Referent

1,00

töökoht

900

2 100

Abilinnapea büroo

 

 

 

 

Abi

1,00

töökoht

900

2 100

Nõunik

1,00

töökoht

1 100

3 000

Referent

1,00

töökoht

900

2 100

Abilinnapea büroo

 

 

 

 

Abi

1,00

töökoht

900

2 100

Linnavalitsuse nõunik

1,00

töökoht

1 100

3 000

Referent

1,00

töökoht

900

2 100

2. Linnavalituse liikmete büroode juhi töökoht on tähtajaline linnapea volituste ajaks.

3. Linnapea ja abilinnapeade büroode koosseisus olevad töökohad on tähtajalised alljärgnevalt:

3.1 linnapea büroo koosseisu kuuluvad linnavalitsuse nõunik, nõunik, abi, referent, autojuht - linnapea volituste ajaks;

3.2 abilinnapea büroo koosseisu kuuluvad abi, nõunik, referent ja konsultant - abilinnapea volituste ajaks.

4. Tallinna Linnakantseleis on kokku 324 teenistuskohta.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär