Tallinna Linnavalitsus 01.11.2017 korraldus number 1671.
Tänavanimede määramine ja leviala muutmine Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine