Tallinna Linnavalitsus 01.11.2017 korraldus number 1671.
Tänavanimede määramine ja leviala muutmine Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna kohanimede määramise kord Tvk m 15 29.05.2014 13.06.2014 RT IV, 10.06.2014, 19