Tallinna Linnavalitsus 25.10.2017 korraldus number 1637.
Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine