Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Paagi tn 10 korterid 306, 521, 532 ja 610)

Tallinna Linnavalitsus 18.10.2017 korraldus number 1612

Redaktsiooni kehtivus 18.10.2017 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 11, tähtaeg 03.10.2092

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.