Tallinna Linnavalitsus 11.10.2017 määrus number 33.
Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes Tlv m 52 06.04.2011 15.05.2011 RT IV, 24.04.2013, 59