Tallinna Linnavalitsus 11.10.2017 määrus number 33.
Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine