Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna jäätmekava 2017-2021
Tallinna Linnavolikogu 05.10.2017 määrus number 21 [RT IV, 10.10.2017, 29]
Jõustumine:13.10.2017
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2021
Redaktsiooni kehtivus:13.10.2017 - 31.12.2021 [RT IV, 10.10.2017, 29]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  5. oktoober 2017 nr 21

Tallinna jäätmekava 2017-2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 39 lg-te 1-3, § 42 ja § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kinnitada Tallinna jäätmekava 2017-2021 vastavalt lisale.

§ 2.  Arvestada Tallinna jäätmekavaga 2017-2021 Tallinna linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarve koostamisel linna eelarve võimaluste kohaselt.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa - Tallinna jäätmekava 2017-2021