Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava 2017-2021
Tallinna Linnavolikogu 21.09.2017 määrus number 19 [RT IV, 23.09.2017, 34]
Jõustumine:26.09.2017
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2021
Redaktsiooni kehtivus:26.09.2017 - 31.12.2021 [RT IV, 23.09.2017, 34]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  21. september 2017 nr 19

Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava 2017-2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 37 lg 3 p 2 ja rahvatervise seaduse § 10 p 2 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 71 lg 6 p-ga 5.

§ 1.  Kinnitada Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava 2017-2021 vastavalt lisale.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa - Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava aastateks 2017–2021