Tallinna Linnavalitsus 13.09.2017 korraldus number 1394.
Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine