Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kommunaalameti teenistuskohtade koosseisu muudatus
Tallinna Linnavalitsus 13.09.2017 korraldus number 1374
Redaktsiooni kehtivus:13.09.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. september

2017 nr

1374-k

Tallinna Kommunaalameti teenistuskohtade koosseisu muudatus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-ga 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisas 5 „Tallinna Kommunaalameti teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ alates 1. oktoobrist 2017 muudatus ja moodustada inseneriosakonna koosseisu täiendavalt üks peaspetsialisti ametikoht (ametikoha alus - ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 900-2100 eurot) tähtajaga kuni 31. detsember 2017.

2. Tallinna Kommunaalametis on 53 teenistuskohta 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2017.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes