Männiku tee 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 106a/1, 106a/2 ja 106a/3 katastriüksuste aadresside muutmine

Tallinna Linnavalitsus 30.08.2017 korraldus number 1285

Redaktsiooni kehtivus 30.08.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. august 2017 nr 1285-k

Männiku tee 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 106a/1, 106a/2 ja 106a/3 katastriüksuste aadresside muutmine

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 16. augusti 2017 korralduse nr 1198-k „Tänavanime määramine Nõmme linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Männiku tee 106/2

Katastritunnus - 78404:405:4990

Uus aadress - Okka tn 2

1.2 Senine aadress - Männiku tee 106/3

Katastritunnus - 78404:405:0017

Uus aadress - Okka tn 4

1.3 Senine aadress - Männiku tee 106a/3

Katastritunnus - 78404:405:0136

Uus aadress - Okka tn 6

1.4 Senine aadress - Männiku tee 106a/2

Katastritunnus - 78404:405:0086

Uus aadress - Okka tn 8

1.5 Senine aadress - Männiku tee 106a/1

Katastritunnus - 78404:405:0135

Uus aadress - Okka tn 10

1.6 Senine aadress - Männiku tee 106/1

Katastritunnus - 78404:405:0018

Uus aadress - Okka tn 1

1.7 Senine aadress - Männiku tee 106/4

Katastritunnus - 78404:405:0019

Uus aadress - Okka tn 3

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressi numbrimärkide olemasolu hoonetel 9. oktoobriks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, S. Karaninile, V.-B. Saronile, G. Mirzoyanile, O. Dunajevskile, L. Dunajevskajale, E. Dunajevskile, P. Narimäele, Special Group OÜ-le, J. Volkovale, V. Orasele, R. Orasele, G. Draganchukile, A. Josingule, Õ. Vagiströmile, V. Aunale ja L. Kummerile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär