Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suvila tn 41, Rohula tn 57a ja Kalda tn 40, 40a, 42, 42a, 44 ja 46 katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 23.08.2017 korraldus number 1236
Redaktsiooni kehtivus:23.08.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. august 2017 nr 1236-k

Suvila tn 41, Rohula tn 57a ja Kalda tn 40, 40a, 42, 42a, 44 ja 46 katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 14 lg-te 3 ja 4, § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 16. augusti 2017 korralduse nr 1201-k „Tänavanime leviala muutmine ja tänavanimede määramine Nõmme linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Suvila tn 41

Katastritunnus - 78404:408:7260

Uus aadress - Suvila tn 41 // Villpea tn 1

1.2 Senine aadress - Rohula tn 57a

Katastritunnus - 78404:408:9320

Uus aadress - Villpea tn 9

1.3 Senine aadress - Kalda tn 40

Katastritunnus - 78404:408:0420

Uus aadress - Kaldapealse tn 2

1.4 Senine aadress - Kalda tn 40a

Katastritunnus - 78404:408:4261

Uus aadress - Kaldapealse tn 4

1.5 Senine aadress - Kalda tn 42

Katastritunnus - 78404:408:5841

Uus aadress - Kaldapealse tn 6

1.6 Senine aadress - Kalda tn 42a

Katastritunnus - 78404:408:4271

Uus aadress - Kaldapealse tn 8

1.7 Senine aadress - Kalda tn 44

Katastritunnus - 78404:408:0233

Uus aadress - Kaldapealse tn 10

1.8 Senine aadress - Kalda tn 46

Katastritunnus - 78404:408:2431

Uus aadress - Kaldapealse tn 12

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 2. oktoobriks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, V. Juhkentalile, P. Hindreale, M. Murrule, K. Männale, E. Sauemäele, A. Sisasile, R. Sisasile, V. Viljurile, P. Träälile, K. Luhaveele, M. Lillakule, U. Lillakule, K.-L. Metsmale ja A. Metsmale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär