Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
23.08.2017- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Silikaltsiidi tänava alguseosa katastriüksuste aadresside korrastamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 23.08.2017 korraldus number 1235
Redaktsiooni kehtivus:23.08.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. august 2017 nr 1235-k

Silikaltsiidi tänava alguseosa katastriüksuste aadresside korrastamine Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 9. augusti 2017 korralduse nr 1149-k „Tänavanime määramine Nõmme linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3k

Katastritunnus - 78404:405:3210

Uus aadress - Kukermiidi tn 1

1.2 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3a

Katastritunnus - 78404:405:3130

Uus aadress - Kukermiidi tn 3

1.3 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3

Katastritunnus - 78404:405:3120

Uus aadress - Kukermiidi tn 5

1.4 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3b

Katastritunnus - 78404:405:3140

Uus aadress - Kukermiidi tn 7

1.5 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3c

Katastritunnus - 78404:405:3150

Uus aadress - Kukermiidi tn 9

1.6 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3h

Katastritunnus - 78404:405:3200

Uus aadress - Kukermiidi tn 11

1.7 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3d

Katastritunnus - 78404:405:3160

Uus aadress - Kukermiidi tn 4

1.8 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3e

Katastritunnus - 78404:405:3170

Uus aadress - Kukermiidi tn 6

1.9 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 5g

Katastritunnus - 78404:405:0041

Uus aadress - Kukermiidi tn 8

1.10 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3f

Katastritunnus - 78404:405:3180

Uus aadress - Kukermiidi tn 10

1.11 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3g

Katastritunnus - 78404:405:3190

Uus aadress - Kukermiidi tn 12

1.12 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 5c

Katastritunnus - 78404:405:3080

Uus aadress - Kukermiidi tn 14

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressi numbrimärkide olemasolu hoonetel 2. oktoobriks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, aktsiaseltsile MÄRTIN ja AS-le MSI GRUPP.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär