Tallinna Linnavalitsus 23.08.2017 korraldus number 1235.
Silikaltsiidi tänava alguseosa katastriüksuste aadresside korrastamine Nõmme linnaosas

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 19 02.06.2011 12.06.2011 RT IV, 09.03.2013, 43