Silikaltsiidi tänava alguseosa katastriüksuste aadresside korrastamine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 23.08.2017 korraldus number 1235

Redaktsiooni kehtivus 23.08.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. august 2017 nr 1235-k

Silikaltsiidi tänava alguseosa katastriüksuste aadresside korrastamine Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 9. augusti 2017 korralduse nr 1149-k „Tänavanime määramine Nõmme linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3k

Katastritunnus - 78404:405:3210

Uus aadress - Kukermiidi tn 1

1.2 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3a

Katastritunnus - 78404:405:3130

Uus aadress - Kukermiidi tn 3

1.3 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3

Katastritunnus - 78404:405:3120

Uus aadress - Kukermiidi tn 5

1.4 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3b

Katastritunnus - 78404:405:3140

Uus aadress - Kukermiidi tn 7

1.5 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3c

Katastritunnus - 78404:405:3150

Uus aadress - Kukermiidi tn 9

1.6 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3h

Katastritunnus - 78404:405:3200

Uus aadress - Kukermiidi tn 11

1.7 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3d

Katastritunnus - 78404:405:3160

Uus aadress - Kukermiidi tn 4

1.8 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3e

Katastritunnus - 78404:405:3170

Uus aadress - Kukermiidi tn 6

1.9 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 5g

Katastritunnus - 78404:405:0041

Uus aadress - Kukermiidi tn 8

1.10 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3f

Katastritunnus - 78404:405:3180

Uus aadress - Kukermiidi tn 10

1.11 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 3g

Katastritunnus - 78404:405:3190

Uus aadress - Kukermiidi tn 12

1.12 Senine aadress - Silikaltsiidi tn 5c

Katastritunnus - 78404:405:3080

Uus aadress - Kukermiidi tn 14

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressi numbrimärkide olemasolu hoonetel 2. oktoobriks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, aktsiaseltsile MÄRTIN ja AS-le MSI GRUPP.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär