Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ilvese ja Rebase tänava katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 23.08.2017 korraldus number 1234
Redaktsiooni kehtivus:23.08.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. august 2017 nr 1234-k

Ilvese ja Rebase tänava katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 9. augusti 2017 korralduse nr 1150-k „Tänavanimede leviala täpsustamine Nõmme linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Rebase tn 39

Katastritunnus - 78404:408:0439

Uus aadress - Rebase tn 32

1.2 Senine aadress - Ilvese tn 42

Katastritunnus - 78404:408:8131

Uus aadress - Rebase tn 34

1.3 Senine aadress - Ilvese tn 40a

Katastritunnus - 78401:101:0561

Uus aadress - Rebase tn 36

1.4 Senine aadress - Ilvese tn 40

Katastritunnus - 78404:408:6050

Uus aadress - Rebase tn 38

1.5 Senine aadress - Ilvese tn 34a

Katastritunnus - 78404:408:9661

Uus aadress - Rebase tn 41

1.6 Senine aadress - Ilvese tn 38

Katastritunnus - 78404:408:6820

Uus aadress - Rebase tn 43

1.7 Senine aadress - Ilvese tn 32

Katastritunnus - 78404:408:8561

Uus aadress - Rebase tn 45

1.8 Senine aadress - Ilvese tn 30

Katastritunnus - 78404:408:7401

Uus aadress - Rebase tn 47

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 25. septembriks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, M. Bronzovile, S. Šepilenkole, V. Roganovile, E. Seestrandtile, J. Madisonile, H. Laavitsile, G. Belohhinile, N. Belokhinale, M. Kreegile, korteriühistule ILVESE 42, Momu Investeeringud ja Arendus OÜ-le.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär