Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 16.08.2017 korraldus number 1221
Redaktsiooni kehtivus: - 22.11.2017

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 22.11.2017 nr 1806

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. august

2017 nr

1221-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. mai 2013 määruse nr 33 „Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus” § 2 lg-ga 2

 

 

         

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseis järgmiselt:

Komisjoni esimees:     Taavi Aas                                Tallinna abilinnapea

Aseesimees:                 Ivari Rannama                         Tallinna Linnaplaneerimise Amet,

geomaatika teenistuse direktor

Liikmed:                      Rein Põder                              geograaf, osaühing „Eesti Raamat”

peatoimetaja, Eesti Kirjanike Liidu liige

Peeter Päll                               Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja-vanemteadur

                                    Marja Kallasmaa                     Eesti Keele Instituudi vanemteadur

                                    Silvi Pihlak                             ajaloolane, OÜ RESTAURAATORPROJEKT

                                    Sulev Mäeväli                         kunstiajaloolane, Tallinna Linnamuuseum

                                    Tõnu Raudsepp                       geograaf, Keskkonnaagentuur

                                    Liis Palmipuu                          Tallinna Linnaplaneerimise Amet,                                                                                                     kohanimekorraldaja

                                    Oliver Orro                             Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja                                                                                            restaureerimise osakonna lektor/teadur                                              Priit Simson                            Linnapea büroo, linnapea nõunik, ajakirjanik

 

2. Tallinna Linnavalitsuse 26. veebruari 2014 korraldus nr 301-k „Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär