Tallinna Linnavalitsus 16.08.2017 korraldus number 1200.
Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine