Tallinna Linnavalitsus 16.08.2017 korraldus number 1198.
Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine