Tallinna Linnavalitsus 09.08.2017 korraldus number 1150.
Tänavanimede leviala täpsustamine Nõmme linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine