Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu menetluses oleva määruse eelnõu nr 128 muudatusettepanekud
Tallinna Linnavalitsus 09.08.2017 istungi protokoll number 31/44
Redaktsiooni kehtivus:09.08.2017 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

9. august 2017 nr 31

Päevakorrapunkt 44

Tallinna Linnavolikogu menetluses oleva määruse eelnõu nr 128 muudatusettepanekud

O t s u s t a t i:

1. muuta Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu nr 128 „Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine““ järgmiselt:

muuta paragrahvi 1 punkti 6 ja sõnastada järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Koolieelse lasteasutuse pedagoogi töötasu alammäär kuus on 1050 eurot.“;

muuta paragrahvi 1 punkti 7 ja sõnastada see järgmiselt:

2) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 560 eurot kuus.“.

2. Senine määruse paragrahv 2 lugeda paragrahviks 3 ja täiendada määruse eelnõu paragrahviga 2 järgmiselt:

„§ 2. Teha Tallinna Linnavalitsusele ettepanek eraldada 2017. aastal täiendavad vahendid töötasu alammäärade tõusuks summas 820 000 eurot linnavalitsuse reservfondist.“

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

VÄLJAVÕTE ÕIGE